Slzy Katharů - schválen název chovné stanice

13.08.2011 14:44

Ke dni 9.8.2011 nám byl schválen název chovné stanice. ČMKU si vybrala z námi předložených návrhů ten nejpoetičtější "Slzy Katharů". Autor těchto stránek se zajímá o historii a rovněž historii křesťanství. Vzhledem k tomu, že plemeno beauceron pochází s Francie, u važovali jsme o názvu chovné stanice spojující ji se zemí původu.

Kathaři někdy nazývaní i Albigenští žili a působili na jihu Francie ve 12. a 13. století v dobách, kdy katolická církev dosáhla vrcholu své moci. Kdy už zcela odvrhla Jěžíšův příklad prostoty a skromnosti. K jejich proviněním patřilo, že si dovolili přeložit Bibli do provensálštiny a vyzývat k čistotě a zbožnému chování představitele oficiální církve. Ohrozili obchodní činnost katolické církve zpochybňováním nezbytnost křtů, posvěcení platnosti sňatků a pohřbů knězem, právo prodávat odpustky...Současně  hlásali, že láska ani ta tělesná není hříchem, za který je nám určeno se smažit v mnichy tak barvitě vykreslovaném Pekle a položili základy rytířské lásky a poezie.  Pod jejich vlivem začal jih Francie hospodářsky i kulturně vzkvétat . Vyznávali nenásilí a toleranci a žili vedele sebe v míru i s těmi kdo jejich učení nepřijali. Jejich příznivců přibývalo jak mezi prostým lidem tak i šlechtou.

 Vzhledem k tomu, že díky  poloze Provance nemohla katolická církev využít svého staletého spojence a likvidátora křesťanů, kteří se odmítli sklonit před diktátem Říma - muslimů, nezbylo papeži Inocencovi III. než v roce 1207 vyhlásit, v historii zřejmě nejůspěšnější křížovou výpravu co do počtu obětí a dosažených cílů. Kathaři věřili v nenásilí a jejich "čistí" nikdy nevzali do ruky zbraň. Na dobývaném území byli vražděni všichni včetně starců žen a dětí. Když se vojenský velitel vojsk tázal zástupce církve jak má naložit s obyvateli dobytého města mezi, kterými byli bezpochyby i řádní katolíci dostalo se mu odpovědi: "Zabij je všechny, Bůh už si je přebere."

Provance vzdorovala až do roku 1230, ale přesile křižáků stále doplňovaných dalšími posilami se neubránila. Z učení katharů dnes už známe jen střípky, veškeré písemnosti byly zničeny (možná by byly k nalezení v knihovnách Vatikánu), pro vědeckou veřejnost jsou přístupny pouze zápisy z jejich mučení inkvizicí a ty mohou být s těží považovány za objektivní. Dnes jsou opředeni oni i poslední místo jejich obrany hrad Montségur legendami. Prý byli držiteli svatého grálu, někteří jejich kněží "čistí" byli potomci Krista a Máří Magdalény, kdo ví?

Přesto, že katharové byli pobiti meči a upáleni na hranicích jejich odkaz nezemřel a dál táhl Evropou.  České země s učením Husovým převzaly jejich odkaz a označení kacíř je jen zkomolenina původního kathar. Hořely další a další hranice, musely vytéci řeky krve a slz, než si  lidé v Evropě vybojovali právo na náboženskou svobodu a vlastní názory. Ale když se tak podíváte kolem, byl tento boj skutečně dobojován nebo už se zase šikují ti co mají monopol na Pravdu a všem, kteří ji nesdílejí chtějí zavřít ústa?

Snad i naši beauceroni patří k odkazu těch z jihu Francie, kteří žili a umírali pro svou pravdu a víru. Předali nám plemeno silné a krásné, milující i připravené chránit své blízké.

 

Pro zájemce o historii je níže uveden odkaz shrnující podrobněji příběh katharů. 

https://www.kojot.name/570156-albigensti.php