PES A ISLÁM

01.07.2011 11:14

 

Ve státech Evropské unie stále ještě probíhá stupidní experiment levicových vlád - klesající porodnost původního evropského obyvatelstva, (vycházející především ze změny životního stylu, zodpovědnějšímu přístupu k výchově a péči o naše potomky, emancipace žen...), využily k tomu, aby tyto země obohatili o muslimské přistěhovalce s vírou, že si tím zajišťují své budoucí voliče. Muslimové  si, kromě houfu dětí manželek a příbuzných, sebou přinesli přesvědčení, že jsou místnímu obyvatelstvu díky svému náboženství kulturně nadřazeni a po té co se tu dostatečně namnoží, nad ním převezmou vládu. Vzhledem k tomu, že tyhle stránečky jsou věnovány kynologii, tak pominu triviální kulturní obohacení, jehož zatím byla Česká kotlina ušetřena, jako vytváření muslimských ghett, terorismus, vraždy ze cti, hromadné znásilňování žen atd. Jejich úctyhodný prorok řekl, že pokud projde kolem modlícího se muslima (5x denně) velbloud, žena nebo pes, tak se tím účinek modlitby zruší. Velbloudy zavrhnout nemohl, protože na čem by přepadával karavany? Ženy zcela zavrhnout nemohl, protože je sbíral nezávisle na věku a vyznání a jejich souhlasu. Tak to odnesli aspoň psi. Nejspíš jej nějakej kous - zejmě černej protože rozvinul úvahy o tom, že černý pes je převlečený ďábel. Pes a prase jsou pro muslimy nečistá zvířata a proto k nim rovněž často připodobňují židy a křesťany, kteří nepochopili prorokovy nádherné vize.

Jak roste naše kulturní obohacení, v závislosti na počtu muslimů v ulicích Evropy, nevyhnutelně roste i konflikt mezi naším životním stylem, zahrnujícím to, že postatná část evropanů považuje psa za svého nejlepšího přítele. Pokud jste obyvatelem Londýna a chcete se svést veřejným autobusem a řidič je muslim nebo se uvnitř nachází zakuklená muslimská matróna s hejnem potomků, máte smůlu a půjdete pěšky. Naštěstí přestavitelé radnice se snaží přesvědčit zástupce muslimské obce, aby tolerovali alespoň slepce s jejich psy - nevím jestli úspěšně. Z dalších měst Evropy dostáváme správy, že dokonce už i veřejnými vyhláškami v některých městech, kde mají muslimové na radnicích zásadní zastoupení, uzákoňují, že nebude ve čtvrtích obývaných muslimy povolen pohyb obyvatel v doprovodu psa.

Muslim není náš kamarád. Kultura, která učí své děti oslavovat sebevražedné atentátníky a svou mládež bez problémů žene do minových polí, která se pyšní tím, že na rozdíl od nás miluje smrt více než život nemá v Evropě mít místo.